>> Právě se nacházíte:
dap.ymca.cz > Dokumenty
> přihláška - členství Ymca DAP


Přihláška za člena YMCA DAPDěkujeme, že máte zájem o činnost našeho sdružení. Prosím, vyplňte níže uvedenou online přihlášku, poté Vám zašlena na Vámi uvedenou adresu složenku, popř. detaily k bankovnímu převodu.
Členský příspěvek můžete také zaplatit na adrese sdružení.

Jméno a příjmení:
Titul:
Bydliště:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Rodné číslo:
Již jsem členem
jiného KČ YMCA:
Poznámka:

  Souhlasím, aby údaje uvedené výše mohly být použity pro vnitřní potřebu YMCA DAP a za účelem žádostí o vnitřní granty YMCA v ČR, dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v ostatních případech nebyly poskytnuty třetí straně.