Za jakékoli dary předem děkujeme!

1) Pokud chcete přispět na činnost TS sekretáře:
- číslo účtu: 2601053879 / 2010 (FIO banka - transparentní účet - můžete zkontrolovat, jestli platba došla)
- variabilní symbol: 1002

2) Pokud chcete zaslat obecný dar na aktivity a činnost YMCA DAP:
- číslo účtu: 2601053879 / 2010 (FIO banka - transparentní účet - můžete zkontrolovat, jestli platba došla)
- variabilní symbol: 1003