Zaplatit členský příspěvek je možné dvěma způsoby:

1) převodem na účet YMCA DAP
- číslo účtu: 2601053879 / 2010 (FIO banka - transparentní účet - můžete zkontrolovat, jestli platba došla)
- variabilní symbol: 1001
- poznámka pro příjemce: jméno a příjmení


2) hotově do pokladny YMCA DAP
- pouze po předchozí domluvě s hospodářem nebo sekretářem