YMCA a válka na Ukrajině

YMCA a válka na Ukrajině

03.10.2022

Aktualizováno 3. 10. 2022

7 měsíců práce pro Ukrajinu

Před více než půl rokem zasáhla Ukrajinu válka. Od samého jejího počátku ymkaři pomáhali, kde se dalo. Organizovali finanční i materiální sbírky, pomáhali s ubytováním uprchlíků, učili je česky, pomáhali v krajských centrech s programem pro děti.

Doménou našich programů jsou letní tábory – a my jsme vážně hrdí, že na těch letošních jsme díky dárcům ve veřejné sbírce, darům Diakonie a YMCA Europe mohli nabídnout celkem 102 sponzorovaných míst na táborech osmi kolektivních členů YMCA a několika dětem navíc pořídit na tábor spacáky a ukrajinsko-české slovníky. Společně jsme tak mohli zajistit tábory pro rodiny, které si je samy nemohou dovolit, nabídnout rodičům volnější ruce při shánění práce a jejich dětem bezpečné místo, uvolněné a podporující prostředí her a dobrodružství. Mohly si tak alespoň na chvíli odpočinout od myšlenek na válku, rozvíjet své komunikační dovednosti v češtině, navázat hlubší kamarádské vztahy s českými dětmi a připravit se tak na úspěšný podzimní start v českých školách.

Léto skončilo, válka na Ukrajině ale trvá – a ani chuť ymkařů pomoci nepolevuje:

 

  • v Dixie, nízkoprahovém klubu YMCA Praha dlouhodobě třikrát týdně běží doučování češtiny pro ukrajinské děti.
  • Adaptační skupiny pro předškolní děti i po prázdninách pokračují pod taktovkou YMCA Plzeň, Brno i Olomouc. Jde o volnočasovou skupinu pro děti ukrajinských uprchlíků, která má pomoci dětem zvyknout si na nové prostředí a usnadnit jim následný nástup do mateřské, základní nebo střední školy.
  • Jazykové kurzy pro všechny věkové skupiny stále běží v YMCA Pelhřimov. Zároveň s nimi i možnost hlídání dětí během lekce rodičů. V dalších plánech je navázat na čistě vzdělávací kurzy i větším komunitním zapojením rodin.
  • V YMCA Plzeň se mohou děti díky grantu YMCA Europe zúčastňovat zdarma kroužků, rodinám uprchlíků, kterých je na Plzeňsku stále velké množství, ymkaři pomáhají získat potravinovou pomoc, příp. pomoc s tím, co rodiny aktuálně potřebují (učebnice, doučování češtiny). Stranou ale nezůstává ani společenská stránka, jako jsou jednodenní výlety, kurzy tvoření, chystá se i zopakování kurzu první pomoci s tlumočením.

Sláva všem, kdo nezapomínají, nabízejí pomoc, pečují a šíří myšlenky YMCA v té nejpraktičtější podobě. Vám všem, ať už jste uvedeni ve výčtu výše, nebo o vaší pomoci ještě nevíme, moc DĚKUJEME.

 

YMCA v zahraničí: nové programy pro ukrajinské uprchlíky

Spousta Ymek po celé Evropě i mimo Evropu se zapojila do pomoci Ukrajincům, kteří do jejich zemí přišli, a to třeba i organizací nových programů. Můžete se podívat pro zajímavost na stručný přehled aktivit vybraných Ymek, které se snaží příchozím Ukrajincům pomoci:

  • V Řecku se snaží nově příchozím pomoci se adaptovat, najít si práci i se naučit řecky. Uprchlíkům pomáhají se sháněním bydlení, platbou prvních nájmů a placením kauce, speciální poradci jim pak pomáhají si sehnat práci či založit vlastní podnikání v souladu s řeckou legislativou. Pomáhají jim také vyřídit potřebné papíry na úřadech, u lékařů apod. Pro skupiny studentů pak organizují v Thesalonice kurzy řečtiny a rozvoje soft-skills jak naživo, tak i online. Pro děti se jim podařilo uspořádat speciální letní tábor (44 dětí se zúčastnilo) a otevřít nové kroužky.
  • V Severním Irsku se podařilo pomoci několika desítkám Ukrajinců s překlady potřebných dokumentů, pomoci jim s vyřizováním věcí na úřadech, při zařizování bydlení. Nově vznikají každotýdenní setkání a neformální ranní káva pro Ukrajince a jejich hostitele a nové kurzy angličtiny.
  • Ve Švédsku se YMCA pustila do pomoci ve velkém. Ve svých aktivitách, klubech a táborech přijala téměř 1000 nově příchozích ukrajinských občanů, přitom podpořila řadu Ukrajinců, aby v Ymce zorganizovali projekty a aktivity pro své krajany sami. Národní Ymce se podařilo získat na podporu všech svých aktivit státní dotaci, kterou rozdělili mezi své lokální Ymky. Za svou práci získali oficiální poděkování a pamětní desku od ukrajinské ambasády.
  • Ve Finsku se řada Ymek v jednotlivých městech také pustila do organizace volnočasových aktivit pro ukrajinské děti nově příchozích rodin, do konce roku jim nabídla možnost se účastnit jejích aktivit zdarma (náklady se podařilo uhradit ze získaných dotačních zdrojů). Mezi nové aktivity se pak zařadily odpočinkové „Family days“ pro rodiny, které mohly společně strávit příjemný čas.
  • V Polsku, kde YMCA momentálně nepůsobí, YMCA Europe uzavřela partnerství s dalšími organizacemi, které pro ukrajinské děti zorganizovaly řadu kempů, letních táborů a sportovních aktivit. Podařilo se jí se propojit s YMCA v Japonsku a do Japonska umožnit se přesunout 71 uprchlíků. Další rodinu se podařilo pak umístit do USA a další do Skotska.
  • V Kanadě pak kromě volnočasových aktivit nabízí ukrajinským maminkám hlídání dětí přes den, pomoc dospělým si najít práci, kurzy angličtiny a pomoc ukrajinským dětem s učivem ve škole.
  • Ukrajincům nadále ve svých zemích aktivně pomáhají Ymky v Německu, Rakousku, Lotyšsku, Litvě, Moldávii, Nizozemí, Dánsku, Rumunsku, Bělorusku, Španělsku, na Ukrajině je stále fungujících 17 lokálních Ymek, které se snaží pak pomoci přímo lidem postiženým konfliktem na místě.

 

_____________________________________________________________

Prohlášení YMCA v ČR

Plnění našeho poslání spočívá i ve výchově k demokracii, toleranci a občanské zodpovědnosti. Právě proto v tuto chvíli nemůžeme mlčet. Aktuální události na Ukrajině nás osobně zasáhly. Mnoho z nás zde má přátele, známé a možná i rodinné příslušníky. Předsedkyně, členové statutárního orgánu a celá YMCA v ČR důrazně odsuzuje agresi ze strany Ruské federace a modlí se za bezpečí a sílu pro všechny zasažené obyvatele.

Vyzýváme každého z vás, aby zvážil možnosti pomoci a podpory. Modlíme se za moudré řešení konfliktu.

YMCA v ČR je připravena poskytnout smysluplnou pomoc YMCA Ukraine a ИМКА России/YMCA Russia a podpořit je v jejich humanitární a mírové práci.

 

Poděkování

Děkujeme všem, kdo jste se obětavě pustili do různých způsobů pomoci lidem na Ukrajině a uprchlíkům u nás. Tato situace bude ještě nějakou dobu trvat. V příštích měsících budeme mít mnoho možností projevit své křesťanství v praxi, jak zní jedna z charakteristik poslání YMCA. Tedy: děkujeme a vytrvejme!

 

YMCA Ukrajina a YMCA Russia

YMCA Ukrajina úzce spolupracuje s Ymkou Europe, komunikuje se svými místními sdruženími, připravila seznam potřeb pro mezinárodní sbírku. Místní organizace v mnoha ukrajinských městech poskytují zásadní služby pro místní komunity a tzv.  internally displaced people (vnitrozemské uprchlíky). Je velmi vděčná mezinárodní rodině YMCA za solidaritu a velkou podporu.

YMCA Rusko čelí bezprostřední hrozbě ukončení činnosti. Vydala prohlášení, v němž vyjadřuje nesouhlas a nepochopení pro válku, má ale velmi omezené možnosti pomáhat a vyjadřovat svůj názor - úřady dělají vše možné proti nesouhlasným projevům.

Stejně tak YMCA Bělorusko je ve složité situaci (vzhledem k angažmá Běloruska ve válce).  Všichni v Ymce vyjadřují s válkou svůj nesouhlas, musí ale jednat velmi zdrženlivě, neboť v Bělorusku se zatýká i za vyjádření sebemenšího odporu proti politice vlády. 

 

Jak pomáhá YMCA zasaženým

YMCA jako celosvětová síť má dobrou příležitost zapojit se do pomoci tam, kde je nejvíce potřeba. Své organizace má na všech územích, kterých se dotýká dnešní válečná situace. Pomáhá lidem prchajícím po Ukrajině, na hranicích a během odchodu ze země s přístřeškem, přikrývkami, hygienickými výrobky, základními potřebami a zdravotnickým materiálem. 

Ymkaři z Rumunska pomáhají přímo na hraničních přechodech, moldavská Ymka připravila balíky okamžité materiální pomoci. Ymkaři z celé světa organizují sbírky, posílají finanční dary, ubytovávají uprchlíky a pečují o volný čas a psychickou pohodu jejich dětí.

YMCA Europe spustila sbírkovou kampaň s cílem vybrat finanční prostředky pro neprodlenou humanitární pomoc, která umožní reagovat na okamžité potřeby.

 

Co dělají Ymky u nás (aktualizováno 31. 3.)

  • YMCA Plzeň okamžitě zorganizovala v Tlučné humanitární sbírku pro Ukrajinu, ubytovala již čtyři rodiny, které zapojuje i do svých rodinnných programů. Nově nabízí v Tlučné kurzy českého jazyka pro Ukrajince - paralelně probíhají lekce pro dospělé a hravý výukový program pro děti.
  • Dobrovolníci YMCA Jindřichův Hradec vybrali ve dvoudenní sbírce 4610 kg potravin a drogerie pro potravinou banku. YMCA JH také věnovala celý výtěžek z programu Pamatuj! do sbírky Paměti národa na pomoc Ukrajině. Nově se jindřichohradečtí dobrovolníci zapojili do přestavby budovy bývalé LDN na ubytovnu pro uprchlíky. Do svých programů zve ukrajinské děti, pro dospělé připravila YMCA procházku městem, celé rodiny pak vyrazily na společný výlet vláčkem do Senotína. Dobrovolníci YMCA JH se pak připojují k práci v komunitním centru VŠE.
  • YMCA DAP zřídila sběrné místo materiální pomoci (pleny, léky, spacáky, powerbanky, trvanlivé potraviny ad.) na evangelické faře v Mělníku. Sbírkové dny jsou oznamovány na fb profilu. Od pátku 1. 4. také otevřela na Mělníku nový klub pro všechny ve věku 10 - 18 let! Ukrajinští návštěvníci mají vstup zdarma.
  • YMCA Husinec zajistila sbírku potřebných věcí a jejich odvoz na maďarsko-ukrajinské hranice. Dvě dodávky materiálu přebrali dobrovolníci z Ukrajinské baptistické církve, aby ho následně distribuovali v zakarpatské oblasti.
  • Palác YMCA v Praze uspořádal sbírku zdravotnického materiálu. Část tábořiště YMCA na Soběšíně byla nabídnuta jako ubytování potřebným rodinám.
  • YMCA Pelhřimov zorganizovala sbírku zdravotnického materiálu pro nemocnici v ukrajinském Samboru. Nyní nabízí zdarma kurzy češtiny pro všechny věkové kategorie.
  • Nízkoprahový klub Ymkárium YMCA Praha otevírá své brány i ukrajinským dětem - k dispozici má pro první kontakt tlumočníka. Nabízí také podporu od pracovníků klubu a sociální poradenství. Rodinné centrum YMCA Praha zve do otevřené herny ukrajinské rodiny s dětmi, vstup mají zdarma.
  • YMCA Ústí nad Labem zorganizovala sbírku kuchyňského vybavení pro uprchlické rodiny. Jejich dobrovolníci také dochází do Krajského centra starat se o děti. 
  • YMCA Třebechovice věnuje dar 30 000 Kč na humanitární pomoc. Podpoří konkrétní příjemce, kteří v ČR poskytují ubytování potřebným.
  • Ústřední výbor YMCA v ČR jednomyslně schválil příspěvek ve výši 2.500 USD na konto pomoci Ymky Europe
  • Statutární zástupci YMCA v ČR jsou v úzkém spojení s YMCA Europe a dalšími evropskými Ymkami, společně pracují na plánu pomoci.
  • Vedení společnosti Palác YMCA s.r.o. nabídlo pro ubytování uprchlíků tábor na Soběšíně.
  • YMCA Europe po dohodě se světovou YMCA a všemi partnerskými hnutími vypracovala Strategii okamžité podpory (nouzová pomoc uprchlíkům prostřednictvím YMCA a dalších spolehlivých organizací; pomoc YMCA na Ukrajině a vnitřně vysídleným osobám v zemi; zapojení se do mírových snah EU, Rady Evropy, Evropského fóra mládeže, OSN a dalších nevládních struktur). S přihlédnutím k různým variantám rozvoje také pracuje na Strategii střednědobé a dlouhodobé podpory (pomoc YMCA Ukrajina při budování kapacit, aby mohla svou činností reagovat na měnící se potřeby, využití zkušeností programu „Roots for Peace“, který běží v evropské Ymce od r. 2007, důraz na mír a bezpečnost, budoucí rozvoj zasažených sdružení YMCA, péče o problémy mládeže v důsledku války).

 

Jak můžete pomoci vy?

  • Přispějte do humanitárních finančních sbírek. Kromě sbírky YMCA Europe najdete ty ověřené například na darujme.cz nebo Donio.
  • Ověřujte si informace dříve, než je sdílíte.
  • Nabídněte svou pomoc. Všechny hlavní nevládní organizace, které pracují s migranty v ČR, se spojily v iniciativě www.pomahejukrajine.cz.
  • Základní informace pro uprchlíky (také v ukrajinštině) najdete na rozcestníku  https://nasiukrajinci.cz/
  • Mluvte s dětmi o situaci pravdivě a v klidu. Pár užitečných rad pro vedoucí najdete zde.
  • Buďte odhodlaní a veselé mysli. Cesta pomoci bude dlouhá.
  • Sledujte facebookový profil YMCA v ČR, ať máte přehled o Ymkách u nás i v zahraničí.

Dejte nám vědět o svých aktivitách. Budeme je velmi rádi šířit dál.

 


Na závěr...

Prohlášení YMCA Rusko

Vážení přátelé YMCA na Ukrajině, v Rusku a po celém světě, stejně jako vy všichni se díváme na válku na Ukrajině s bolestí v srdci.
Jsme hnutí, které spojuje lidi, podporuje mezinárodní přátelství a partnerství, vzájemné porozumění a spolupráci; a nemůžeme pochopit a podporovat žádnou válku – ať už na Ukrajině nebo v jiné části světa.
Bolí nás duše, protože Rusko a Ukrajina mají společnou historii, kulturu a křesťanské tradice. Díváme se na lidi na Ukrajině jako na naše bratry a sestry. Modlíme se za mír na Ukrajině a v Rusku a budeme i nadále poskytovat mladým lidem v našich zemích prostory, kde se mohou setkávat, mluvit a budovat lepší budoucnost.

 

Zpět

 
Po Út St Čt So Ne