Jak se zapojit

Jak se do práce YMCA zapojit? Máte na výběr! Přidejte se k nám jako:

Účastník

Najdete si buď na webu či v nejbližší pobočce aktivitu, která Vás láká, spojíte se s organizátory a pak už se stačí jen přihlásit.

Dobrovolník

Podívejte se, co všechno YMCA dělá, najdete-li aktivitu, se kterou byste rádi pomohli, získali nové zkušenosti a dovednosti, kontaktujte její organizátory, jistě se domluvíte na možné formě spolupráce. Pokud byste sami chtěli nabídnout aktivitu, kterou by YMCA mohla zařadit do své nabídky, zkuste svůj nápad projednat s vedením Vám blízké pobočky, zda by bylo možné Vaši iniciativu realizovat.

 

Člen

YMCA má dva druhy individuálního členství.

Běžným členem YMCA se může stát kdokoli, koho přitahuje nějaký program, který YMCA nabízí, a kdo respektuje a vysloveně neodmítá poslání a cíle YMCA nebo dokonce vítá její křesťanský profil, i když třeba sám není křesťan.

Aby se z Ymky nevytratilo její poslání, platí spolu s otevřeným členstvím zásada křesťanského vedení. Znamená to, že u spolupracovníků, kteří na sebe berou odpovědnost za směřování YMCA (členové výboru, sekretáři, vedoucí jednotlivých programů) YMCA žádá, aby nejenom respektovali a neodmítali její poslání, ale aby se stali tzv. činnými členy.

Činným členem se může stát ten běžný člen YMCA, který dosáhl věku 16 let, přijal za své poslání sdružení YMCA, účastní se práce YMCA nejméně po dobu tří měsíců a který složí slib činného člena, kterým vyznává svou křesťanskou víru. Činní členové mají - narozdíl od běžných členů - právo volit a být voleni do vedení (výborů) YMCA. Stejně tak sekretáři YMCA jsou činnými členy.

Slib činného člena:

"Znám cíl a poslání YMCA, Křesťanského sdružení mladých lidí. Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci s jeho pomocí ve svém životě, v myšlení, mluvení i jednání, v práci i ve volném čase, uskutečňovat a šířit jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se děje křivda a bezpráví. Zavazuji se v YMCA aktivně pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské lásce s ostatními členy." 

Pokud se chcete stát členem YMCA, kontaktujte Vám nejbližší pobočku YMCA.

 

Sponzor

Je Vám naše činnost sympatická, ale nemáte čas se jí aktivně účastnit? Můžete nás podpořit alespoň finančním darem. Opět ideálně přes pobočku, která je Vám nejblíž, abyste mohli na vlastní oči vidět, že Váš dar slouží dobrému účelu. Pokud chcete přispět na činnost YMCA obecně, můžete využít náš základní účet.

 

Diář YMCA 2024

Diář YMCA 2024

Info o akcích najdete v Aktualitách.