Poděkování

Naše poděkování patří především všem 1038 dobrovolníkům, kteří byli a jsou ochotni obětovat svůj čas, energii, schopnosti i finanční prostředky službě druhým lidem - v případě naší organizace převážně dětem a mládeži. A to speciálně v této zvláštní době, která nás všechny nutí k pružnosti a inovaci... díky čemuž se ale všichni učíme něco nového.

Děkujeme tedy 540 činným členům, kteří se aktivně na přípravě a realizaci programů YMCA podílejí, ale i všem dalším, kteří s našimi ideály sympatizují a jakkoliv přispívají rozvíjet naši společnou práci - rozvoj osobnosti, charakteru i těla mladé generace. Všech členů měla YMCA v roce 2021 celkem 3850.

Děkujeme také ostatním neziskovým organizacím, se kterými spolupracujeme na určitých projektech - ceníme si ducha vzájemné spolupráce.

Děkujeme všem autorům ilustračních fotografií na tomto webu.

Především však děkujeme Pánu Bohu, který je naší hlavní motivací pro naši práci. Žijeme v přesvědčení, že dílo YMCA je součástí Boží vůle pro tento svět. Práci YMCA chápeme jako službu Bohu a lidem kolem sebe.

 

Sponzoři

Rádi bychom poděkovali Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za trvalou podporu našich projektů prostřednictvím dotací, které nám umožňují připravovat naše akce nejen ve větším množství a kvalitě, ale i přístupnější všem sociálním vrstvám.

msmt  

V roce 2021 podpořilo naše aktivity celkovou částkou 4.575.000 Kč, ze které jsme částečně podpořili, kromě zajištění provozu organizace, také např. realizaci 29 táborů v celkové délce 360 dnů pro 1080 účastníků. YMCA v ČR však v roce 2020 uspořádala celkem 50 táborů, dotaci MŠMT tak využívá jen 58 % realizovaných táborů. Z projektu byly podpořeny také vzdělávací akce, desítky a stovky víkendových, vícedenních a jednorázových akcí. Dále proběhla 1 zahraniční akce, kterých se zúčastnilo 16 mládežníků ve věku od 10 do 26 let. Mimo to byly podpořeny desítky celoročně pracujících skupin a oddílů.

Dále jsme obdrželi 2.565.000 Kč na realizaci Letních kempů, které proběhly k velké spokojenosti dětí i jejich rodičů.

 

Více o aktiviách YMCA ZDE

 

YMCA pracuje v 12 krajích České republiky a můžeme říci, že všude, kde YMCA projeví zájem o spolupráci s úřady na regionální či místní úrovni se setkáváme se vstřícným jednáním a podporou, za to všem patří náš dík.

Daří se nám nacházet i stále více lidí a firem, které si uvědomují důležitost péče o mladou generaci a objevují i osobní potěšení z možnosti dávat jiným, ať už jsou to dary finanční, materiální, či své schopnosti a čas.

 

Ještě jednou všem výše zmíněným děkujeme! - Nechcete se k podpoře naší činnosti přidat?

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„YMCA se přeorganisovala na mocného činitele v životě praktickém i ve správě státu a obce. Neznám lepší příležitosti pro investování peněz, která bezpečněji a hojněji se vrátí, nežli ona investice, jež pomáhá bližnímu.“ 

William Howard Taft, 27. prezident Spojených států amerických (ve funkci 1909-1913).