Poslání

poslani

YMCA je křesťansky orientované dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí. Jméno YMCA je zkratkou anglického názvu „Young Men´s Christian Association", jehož českým ekvivalentem je dnes pro YMCA „Křesťanské sdružení mladých lidí". YMCA v ČR se identifikuje s historickým posláním YMCA.


YMCA je hnutím služby a pomoci. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti.


YMCA se hlásí k Pařížské bázi Světové aliance, přijaté na jejím ustavujícím shromáždění roku 1855 v Paříži. Pařížská báze vyjadřuje poslání YMCA, je dodnes základnou pro její veškerou práci a jednotící ideou světového společenství YMCA.

 

YMCA - Cesta k hodnotám

YMCA vnáší konkrétní hodnoty do života mladých lidí i celé společnosti. Takové, které pomáhají jejich růstu, rozvoji, aby mohli žít své plnohodnotné lidství, naplňovat smysl a účel svého bytí a zároveň tak přispívat ke společnosti naplněné pokojem.

YMCA rozvíjí celého člověka. Programy, které nabízí, jsou postavené na hodnotách formujících:

    • ducha (pokora k pravdě, zápas o svobodu, obětavá láska)
    • duši (vedení k odpovědnosti, podpora osobního růstu, budování charakteru)
    • tělo (péče o zdraví, úcta k práci, zdatnost)

... tím člověka připravuje na život ve světě (bránit demokracii, chránit přírodu, sloužit společnosti). 

Víte že...?

Víte že...?

První tábor uspořádal v r. 1907 Robert Baden-Powell, spolupracovník YMCA Birkenhead v Británii na ostrově Browsea. Následně byla v lednu 1908 založena v Ymce Birkenhead první skautská skupina na světě. (Cedulka na budově YMCA Birkenhead.)  (Více...)