Kampalské principy

V roce 1973 se v africké Kampale na světovém zasedání delegáti usnesli na tzv. Kampalských principech, které aplikují Pařížskou bázi na praktický způsob práce YMCA. Jde o hodnoty, na kterých YMCA staví:

    1. Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
    2. Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.
    3. V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
    4. Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti.
    5. Pracovat pro rozvoj celého člověka.

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„Ymky se nejlépe hodí k tomu, aby vytvářely o otázkách, které zajímají veřejnost, veřejné mínění. Veřejné mínění vytvoří tím, že vyzvou, zahájí diskusi a přednášky.“ 

John Calvin Coolidge, Jr. (4. 7 1872 – 5. 1. 1933) byl 30. prezident Spojených států amerických.