Mise a vize

Na valném shromáždění v roce 2005 v Brně přijala YMCA v ČR vizi YMCA. Jde o dokument, který je závazný pro činnost a směřování YMCA v ČR. Důraz je kladen především na následující body:

Věříme, že YMCA, tak jak vznikla, byla, je a chce být 

Křesťanské hnutí

• YMCA byla založena křesťany
• YMCA byla, je a bude řízena křesťany 

Příležitost

• YMCA je PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBNÍ RŮST A VZDĚLÁVÁNÍ pro každého, kdo se chce aktivně zapojit do její práce a služby
• YMCA je PŘÍLEŽITOSTÍ poznat svoji cenu a najít sebe sama v kontaktech a spolupráci s lidmi různých názorů, životní orientace.
• YMCA je PŘÍLEŽITOSTÍ ověřit si a rozvinout svoje schopnosti v náročné práci a službě doma i v zahraničí 

Otevřený prostor

• YMCA je OTEVŘENÝM A NEUTRÁLNÍM PROSTOREM pro setkávání, diskuzi a spolupráci lidí RŮZNÉHO filozofického, náboženského a politického PŘESVĚDČENÍ
• YMCA je OTEVŘENÝM A NEUTRÁLNÍM PROSTOREM pro setkávání, diskuzi a spolupráci lidí z různých národů, kultur i sociálních skupin
• YMCA je OTEVŘENÝM PROSTOREM pro realizaci dobrých nápadů
• YMCA je OTEVŘENÝM PROSTOREM pro seberealizaci v nejrůznějších činnostech 

Nezávislé hnutí

YMCA je zásadně a programově nezávislá na
• jakékoli církvi či denominaci
• jakékoli politické straně nebo hnutí

YMCA nepreferuje a explicitně nepodporuje
• žádnou církev či denominaci
• žádnou politickou stranu či hnutí 

Stavitel mostů

YMCA se po celém světě a též v naší společnosti snaží BUDOVAT MOSTY pro vzájemné poznání, porozumění a spolupráci mezi:
• Většinovou společností a menšinami
• Většinovou společností a křesťanstvím
• Mezi křesťanskými církvemi
• Mezi znepřátelenými skupinami a národy
• Mezi křesťanstvím a dalšími náboženstvími
• Mezi generacemi 

Partner

Při společné službě lidem a nápravě křivd, problémů a neduhů společnosti, při odstraňování nenávisti, nedůvěry, xenofobie a nevzdělanosti, chce YMCA být partnerem pro
• Všechny křesťanské církve a denominace
• Všechny neziskové organizace zaměřené celkově nebo v dílčích oblastech stejným způsobem
• Orgány státní správy na všech úrovních
• Všechny jednotlivce i skupiny, jejichž cíle odpovídají zaměření a poslání YMCA

Sůl a světlo společností

Chceme být SOLÍ
• Která brání rozkladu společnosti
• Která vnáší do společnosti chuť prostřednictvím pestrosti nabídky aktivit radosti ze společenství, nových nápadů
• Která pálí v otevřených ranách společnosti a nedovolí na ně zapomenout 

Chceme být SVĚTLEM
• Které není možné přehlédnout
• Které svítí na cestu lidem k svobodnému a plnému životu
• Které svítí do temných zákoutí společenských problémů a obrací na ně pozornost
• Které zahání nedůvěru, nepochopení, obavy a nepřátelství

Víte že...?

Víte že...?

Tradici vánočních stromů na náměstích u nás zavedla YMCA? Poprvé byl vánoční strom postaven Ymkou v Olomouci v r. 1921. Šlo o formu sociální pomoci nemajetným občanům. Ti bohatší pod něj nosili dárky a YMCA pak zajišťovala jejich distribuci potřebným.  (Více...)