Klatovy 

klatovy

Motto: 

"Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí."

Centrem zájmu práce YMCA Klatovy zůstává různě se proměňující skupina dětí i odrůstajících, kterým se snažíme připravit alespoň nějaké hezké zážitky a příležitost seznámit se s křesťanskými pohledy na život.

Aktivity:

    • aklivity členů v Merklíně a Přešticích
    • letní stanové tábory
    • jarní a podzimní víkendové pobyty pro děti z klubů a táborů
    • jednorázové akce pro děti 

klatovy1  

         

 

Kontakt:

Ladislav Zvolánek

Ohrazenice 52

262 23 Jince

 

tel.: +420 606 891 369

E-mail: klatovy@ymca.cz

 

 Sídlo:

YMCA Klatovy

Klatovy

korepondenční adresa:

Ohrazenice 52

262 23 Jince

E-mail: klatovy@ymca.cz

web: http://www.ymcakt.wz.cz

 

Výbor:

Ladislav Zvolánek - předseda
Petra Harmáčková (Zvolánková) - místopředseda
Pavel Štefl - hospodář

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„YMCA se přeorganisovala na mocného činitele v životě praktickém i ve správě státu a obce. Neznám lepší příležitosti pro investování peněz, která bezpečněji a hojněji se vrátí, nežli ona investice, jež pomáhá bližnímu.“ 

William Howard Taft, 27. prezident Spojených států amerických (ve funkci 1909-1913).