Plzeň

Plzeň

Motto:

„Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin!“ (Žalm 31:25)

YMCA Plzeň se oddělila po své tříleté činnosti pod YMCA Děčín a v září roku 2017 vznikla jako nový kolektivní člen YMCA ČR.

Aktivity:

Ve svých aktivitách se zaměřuje převážně na práci s dětmi. Během školního roku mohou děti různých věkových skupin navštěvovat pravidelné kroužky angličtiny, výtvarný kroužek či kroužek flétny. Pro dospělé zde existuje možnost vzdělávat se anglickému jazyku jak ve skupině tak i jednotlivě.

Každé letní prázdniny pořádáme několik příměstských táborů pro děti – jeden z nich je vždy zaměřený na výuku anglického jazyka s rodilými mluvčími, dále jsme měli tábory farmářský, princeznovský, detektivní, dobrodružný…  Jsme rádi, že se tábory těší velké oblibě dětí i rodičů.

Před Vánoci se YMCA Plzeň věnuje nácviku vánočního představení Živý Betlém, které pak děti hrají v několika okolních vesnicích. Přestože je z 30 malých herců většina dětí z nevěřících rodin, díky Živému Betlému se dozvídají děti, jejich rodiče a v neposlední řadě několik stovek diváků o Božím poselství v našem Pánu Ježíši Kristu.

Mezi další aktivity YMCA Plzeň patří rozvíjející se mateřské centrum v Plzni a zakládající se boxerský klub ve Šťáhlavicích.

Jednotlivé aktivity vznikly a probíhají díky mnoha dobrovolníkům, kteří se své činnosti věnují ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu, za což náleží všem velké uznání. Financování aktivit jde z grantů MŠMT, ze zdrojů YMCA v ČR a drobných darů našich členů, či příznivců. Akce jsou z hlavní části kryté z účastnických poplatků. 

Plzeň

Kontakt

YMCA Plzeň, z. s.
Gabriela Soukupová

332 04 Netunice 76

 

e-mail: plzenmymca.cz

Plzeň

 

Výbor

Gabriela Soukupová – předseda

Daniel Kuc – místopředseda

Ing. Vladislav Soukup - hospodář