Praha

praha

YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě.

Cílem YMCA Praha je posilovat mezilidské vztahy, toleranci, odpovědnost, zdravé sebevědomí a možnost uplatnění. Praktické naplňování křesťanských principů vidíme jako jeden ze způsobů, jak proměňovat anonymitu velkoměsta a přispívat k plnohodnotnému životu.

Hlavní oblasti činnosti YMCA Praha jsou sociální a volnočasové programy pro děti, mládež i celé rodiny.

Všechny programy jsou otevřené pro veřejnost, bez ohledu na členství v organizaci, věk, pohlaví, vyznání... Nejsou jen nabídkou, ale současně umožňují zapojení a aktivitu účastníků, je při nich kladen důraz na společenství, začleňování všech sociálních skupin i lidí (dětí) se zdravotními a jinými specifickými problémy.


Aktivity:

Nízkoprahové sociální služby

  • Ymkárium - Nízkoprahový klub pro děti a mládež na Praze 11
  • Dixie - Nízkoprahový klub pro děti a mládež na Praze 7
  • Streetwork - Terénní sociální práce
  • Návazné aktivity - tábory, výjezdy, doučování

 Mateřská centra

 Volnočasové aktivity, svépomocné skupiny:

 Tábory, rekreace:

  • Letní tábor pro rodiny na Vlčici v Jižních Čechách u Staňkovského rybníka
  • Letní tábor Kosák pro děti a teenagery - Kosí potok v západních Čechách
  • Letní indiánský tábor Šúva pro děti a teenagery - Kosí potok v západních Čechách

 Jednorázové akce

Masopusty a karnevaly, Mikuláššské oslavy, Zahradní slavnost ke Dni matek, Bambiriáda, Čarodějnice na Jižáku, Drakiáda, Cesta světel - lampionový průvod, Gospel Night, Setkání dobrovolníků atd. 

praha1 

Kontakt:

YMCA Praha
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
2. patro, číslo dveří: 244
tel: 224 872 128
e-mail: sekretariat@ymca.cz
www.praha.ymca.cz 

praha2 

Výbor:

Jan Vorlíček - předseda

Hana Šormová - 1. místopředsedkyně

Petra Otřísalová - 2. místopředsedkyně
Josefína Smolková
Jaromír Jenčík

Andrea Gröschlová

Jan Vrzáček

Kateřina Šimková