Lingvistické okénko

Při pročítání ymkařských tiskovin je až neuvěřitelné jak kreativní jsou všichni ti, kteří ony nejzákladnější ymkařské pojmy - YMCA a Ten Sing užívají. Není to nic nového, bylo tomu tak od počátku YMCA v naší zemi. Již v předválečných časopisech a jiných dokumentech to nejednotností ymkařů v psaném projevu jen sršelo... 

Konzultovali jsme správnost užívání těchto slov s odborníkem - lingvistou z Akademie věd ČR. Dospěli jsme k následujícím tvarům, ovšem s tím, že je de facto na nás, jaký úzus jako majitelé jména zavedeme a do pravidel jejím používáním prosadíme.

Shodněme se tedy na těchto tvarech:

YMCA - v 1. pádě vždy YMCA (v dalších pádech buď YMCA neskloňujeme nebo skloňujeme ve tvaru Ymky, s Ymkou, atd.) Nejsou přípustné tvary YMCY, YMCou, Ymcou, atd. Odvozená slova pak tvoříme ve tvarech ymkař, ymkařský, atp.

Ten Sing (2. p.tensingu), tensingář, tensingový, apod.

Staňte se průkopníky jednotného psaní těchto pojmů!

Diář YMCA 2023

Diář YMCA 2023

Info o akcích najdete v Aktualitách.