Zajímavosti o YMCA

dobrovolnici

 

Dobrovolníci YMCA věnovali za rok 2021 práci s dětmi a mládeží téměř 141.000 hodin svého času, což představuje hodnotu přes 29.739.000 korun.

Celkem 1038 evidovaných dobrovolníků zajišťovali nejen přímou práci s dětmi a mládeží (jako vedoucí kroužků, oddílů a jiných skupin, na výletech a táborech, ale také práce odborné - řízení organizace, koordinaci, plánování, ekonomice, PR, účetnictví, dále technické a logistické pomoci a v neposlední řadě, v dnešní době žel stále přibývající, administrativě. Všem patří velký dík!

palac

 

Pražský Palác YMCA, dílo významného pražského architekta Eduarda Hniličky, byl slavnostně otevřen před 90 lety: 28. dubna 1928. Šestipatrový palác je součástí pražské památkové rezervace.

 

Původně sloužil jako ubytovna pro mladé muže, kteří do Prahy přicházeli za prací, poskytoval jim ale i komplexní zázemí – k dispozici tu byl bazén, tělocvična s unikátní klopenou běžeckou dráhou, kavárna, pasáž s obchody, kanceláře, knihovna, klubovny pro diskuzní kluby, hudební produkci, ping-pong, ad. V celém domě byla teplá voda, topení a skvěle vyřešená výměna vzduchu ve společenských prostorách a sportovních zařízeních. Ojedinělým prvkem bylo i basketbalové hřiště na střeše budovy. 

 

Během okupace byla YMCA obsazena Němci. V květnových dnech 1945 byl Palác YMCA velmi poničen. Hned po skončení války pomohla americká YMCA finančními dary pro obnovu domu a zahájení činnosti YMCA. To se na pár let podařilo, v roce 1951 byla ovšem YMCA zrušena a její majetek v celé ČSR předán komunistické mládeži. V budově Na Poříčí pak sídlil ÚV ČSTV. V roce 1991 byl Palác navrácen obnovené YMCA v ČR.

basket 

 

Basketbal vznikl ve městě Springfield státě Massachusetts v USA. V roce 1891 ho tu během školení YMCA vymyslel James Naismith.

 

Původně chtěl, aby v rámci zimní přípravy ragbyového mužstva házeli hráči míče do dřevěných košů na broskve, které také daly později tomuto sportu jméno. V roce 1892 byl původní dřevěný koš na broskve nahrazen těžkým, z drátu upleteným košem a v následujícím roce firma Narragansett Machinery Co. vyrobila pro trh železnou obroučku s pletenou síťkou ve tvaru koše. Původně však bylo k vyjmutí míče po každém úspěšném hodu používáno žebříku a o něco později byla k tomuto účelu používána tyč. Poté bylo oficiálně zavedeno používání šňůry, která tvořila uzávěr dna koše.

Po celém severovýchodě USA začala proti sobě nastupovat místní sdružení YMCA v jednotlivých utkáních. Začínalo soutěžit více a více amatérských týmů a ostatní sporty a aktivity ustupovaly do pozadí.

volejbalvolej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také volejbal byl vynalezen v Ymce - roku 1895 ho vymyslel Wiliamem G. Morganem z Holyoke YMCA v americkém státě Massachusetts, kde byl i poprvé hrán.

 

William G. Morgan v mládí studoval na sportovní škole YMCA ve Springfieldu (Massachusetts), kde James Naismith roku 1891 vymyslel basketbal. Morgan se s Naismithem znal a jeho úspěšný vynález basketbalu ho motivoval. V době, kdy působil jako ředitel sportu a tělovýchovy v Holyoke, spojil určité prvky basketbalu, tenisu a házené a povedlo se mu vytvořit bezkontaktní halový míčový sport hraný přes síť, při kterém hrozilo jen málo zranění. Novou hru nazval nejprve mintonette. O rok později se začal používat dnešní výraz volejbal (odbíjená). Stalo se tak poté, co jeden z diváků, Alfred S. Halstead, hru komentoval slovy, že v ní jde hlavně o odbíjení. Poprvé byla předvedena odbíjená na konferenci pracovníků YMCA, která se konala na podzim roku 1896 na sportovní škole ve Springfieldu. Na každé straně tehdy hrálo 5 hráčů (dnes 6). 

ahtisaari

 

Mezi ymkaři byli tři nositelé Nobelovy ceny míru - Henry Dunant (jeden ze spoluzakladatelů Světové aliance YMCA), John R. Mott (prezident Světové aliance YMCA) a Martti Ahtisaari (bývalý finský prezident, vedl sportovní výukové středisko YMCA v Pákistánu, na obrázku).

matky

 

YMCA v Československu u nás zavedla slavení Dne matek (Mother's day). Svátek byl zaveden ve 20. letech minulého století jako protějšek „večerů otců a synů“ a to původně ve vojenských domovech. Velkou propagátorkou Dne matek byla Alice Masaryková, jedna z klíčových postav založení YMCA v Československu. Zároveň Ymkaři slavili i Den otců, a to každou třetí neděli v červnu.

strom

 

Tradici vánočních stromů na náměstích u nás rovněž zahájila československá YMCA. Poprvé byl vánoční strom postaven Ymkou v Olomouci v r. 1921. Šlo vlastně o formu sociální pomoci nemajetným občanům. Bohatší občané nosili dárky pod vánoční strom a YMCA pak zajišťovala jejich distribuci potřebným. 

skaut

 

První tábor pro mládež na světě vedl v roce 1907 Robert Baden-Powell, spolupracovník YMCA Birkenhead. V návaznosti na něj vznikla v YMCA Birkenhead v lednu 1908 první skautská skupina na světě.

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„Ymky se nejlépe hodí k tomu, aby vytvářely o otázkách, které zajímají veřejnost, veřejné mínění. Veřejné mínění vytvoří tím, že vyzvou, zahájí diskusi a přednášky.“ 

John Calvin Coolidge, Jr. (4. 7 1872 – 5. 1. 1933) byl 30. prezident Spojených států amerických.