Lidé a vedení týmu

YMCA, to jsou především lidé! Pokud chceme přitáhnout a udržet lidi v Ymce, musíme jim dopřát náležitou péči a pozornost. Zde proto najdete veškeré dokumenty stěžejní pro práci se členy, dobrovolníky, zaměstnanci.

e-kodex

 

Etický kodex

základní etická východiska pro veškerou práci YMCA

kodex-vedoucich

 

Kodex vedoucích YMCA 

zásady ve vztahu ke program svěřencům, kolegům, rodičům i sobě

   

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„YMCA se přeorganisovala na mocného činitele v životě praktickém i ve správě státu a obce. Neznám lepší příležitosti pro investování peněz, která bezpečněji a hojněji se vrátí, nežli ona investice, jež pomáhá bližnímu.“ 

William Howard Taft, 27. prezident Spojených států amerických (ve funkci 1909-1913).