Finance a fundraising

Finance na činnost jsou nezbytnou součástí fungování každé organizace. Není důležité mít jen "nějak" diverzifikované zdroje, ale klíčové je právě JAKÝ podíl celkového rozpočtu tvoří PRÁVĚ TEN konkrétní zdroj.

gid gud

 

Účastnické poplatky

Ty by měly tvořit absolutně největší podíl všech zdrojů příjmů, pokud to není přímo ideálních 100 %, tak minimálně 70. Zajistí nám to maximálně možnou stabilitu naší činnosti a... zkrátka kvalitní služby mají svou adekvátní cenu.

Dary

Pokud máme ve svém dosahu ochotné dárce, je to jen dobře, ať už fyzické osoby nebo právnické osoby. Je třeba rozlišovat mezi prostým darem a sponzorským darem, který má většinou nějaké podmínky. Existuje formulář Potvrzení o daru (finanční či hmotný), případě vzor Smlouva o sponzorství (většinou ale mají sponzoři vlastní). Najdete je na www.dokumenty.ymca.cz - heslo zná váš sekretář. Samostatnou kapitolou jsou možné dary ze zahraničí - např. od spřátelených organizací.

Dotace

Pokud to charakter naší činnosti, většinou cílová skupina vyžaduje, pak není ostudou čerpat na naši činnost dotace. Jsme pak pro stát či jiný správní celek partnerem v naplňování potřeb dětí a mladých lidí. Má to svá úskalí - administrativní, kontrolní, vytvoření jisté závislosti, atp. V případě, že dotaci pobíráte, je třeba si vždy pečlivě přečíst celou smlouvu s donátorem (nejen výši obdržené částky). YMCA využívá dotaci od MŠMT, krajů, obcí, nadací,... Dotace MŠMT je řízena centrálně z YMCA v ČR - ústředí, ostatní si řídí samostatně jednotliví KČ YMCA.

Vlastní zdroje

YMCA v České republice má unikátní systém Vnitřních grantů, je to systém, který rozděluje finanční prostředky získané vlastní činností (pronájmy prostor, případně ze sbírek). Vše je popsáno ve směrnici.

Členské příspěvky

YMCA jako spolek sdružuje členy, ti mají ze stanov povinnost platit členské příspěvky. O jejich výši rozhoduje výbor daného KČ YMCA, většinou není vysoký, aby netvořil zbytečnou bariéru, ale přece jen by měla odrážet nějakou rozumnou úroveň a čas od času přizpůsobit minimálně inflaci. Tento zdroj příjmů tvoří v celé YMCA 1 % všech příjmů, tedy je tu prostor pro práci s jeho výší...

___________________________________

Fundraising

Dnes už běžné slovo označuje schopnost získat externí prostředky na činnost - tedy myslí se jím většinou dotace a dary. Není to bez práce, chce to pravidelnou péči o tuto oblast, má své zákonitosti a postupy - vše můžete najít v Metodice fundraisingu YMCA, který najdete na www.dokumenty.ymca.cz.

Rozpočet

Dříve, než se pustíte do jakékoliv akce (neřku-li řízení celé YMCA), je třeba řádně promyslet a sestavit rozpočet. Můžete využít Metodiku tvorby vyváženého rozpočtu spolu se vzory v Excelu, také viz www.dokumenty.ymca.cz.

 

 

 

 

 

Víte že...?

Víte že...?

YMCA vznikla v roce 1844 v Londýně? (Více...)