Pojištění

pu po

Nezbytnou potřebou organizace, která pracuje s dětmi a mládeží je zajištění bezpečnosti. Samozřejmě nejdůležitější je zajistit preventivně všechny činnosti tak, aby se nestalo nic závažného - ať už jde o ochranu zdraví či majetku. Ikony nabízejí ke stažení formuláře - k nahlášení pojistné události.

Pro každý případ jsou všechny aktivity pořádané Ymkou pojištěny.

Úrazové pojištění

Všichni účastníci (nejen členové) všech aktivit pořádaných Ymkou jsou automaticky pojištěni Úrazovou pojistkou sjednanou mezi ČRDM a Generali Českou pojišťovnou. YMCA v České republice jako člen ČRDM je součástí této pojistné smlouvy. Zahrnuje základní pojištění, pokud provozujete speciální aktivity - vodáctví, lezení, či jiné rizikovější aktivity, určitě je dobré sjednat si další připojištění.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěni jsou automaticky všichni členové statutárního orgánu, hlavní vedoucí táborů a dalších aktivit, je možné si sjednat ještě připojištění - YMCA v ČR - sekretariát posílá několikrát ročně výzvy všem kolektivním členům s nabídkou.

Pokud máte jakýkoliv dotaz k pojištění, obraťte se na sekretariat@ymca.cz.

 

Víte že...?

Víte že...?

YMCA vznikla v roce 1844 v Londýně? (Více...)