Řízení kvality (CAF)

Jednou za 3 roky prochází YMCA hodnocením kvality své činnosti. Používáme na to oficiální nástroj CAF, vlastní MiniCAF a nástroj HHP na hodnocení hlavního procesu. Poslední hodnocení proběhlo v roce 2023. Co jsme zjistili? V čem se můžeme zlepšovat?

 CAF

Hodnocení nástrojem CAF ukazuje za rok 2023 celkové hodnocení 81 bodů, což je o něco méně než v roce 2020. Do značné míry je to způsobeno kritičtějším přístupem hodnotícího týmu, který tentokrát upřednostnil více striktní přístup k některým kritériím.

caf

MiniCAF

Kruhový graf (1) ukazuje Výsledek MiniCAFu, tedy hodnocení 74 otázek v 10 různých oblastech, které vidíte ve sloupcovém grafu pod ním. Celkový výsledek (průměr všech oblastí činil 78,18 bodů a ve srovnání s minulými léty můžeme konstatovat, že trend je příznivý.

minicaf1 minicaf2

HHP - Hodnocení hlavního procesu

V hodnocení hlavního procesu (tedy nakolik se daří naší vlastní práci s dětmi a mládeží) pozorujeme jako nejhůře hodnocenou oblast Inovace a to již ve třech posledních hodnoceních – tedy v letech 2017–2020–2023. Tedy v minulých 6 letech jsme nebyli schopni nalézt opatření, která by tuto stagnaci dokázaly rozpohybovat. Na to se budeme muset zaměřit v novém Strategickém plánu YMCA na roky 2026–2030.

hh

Pokud vás podobná práce zajímá, obraťte se na svého sekretáře, určitě vás rád zapojí, ať už o hodnocení nebo vymýšlení opatření na zlepšení konkrétních oblastí. Výsledky využíváme při tvorbě Strategického plánu rozvoje YMCA.

 

 

Víte že...?

Víte že...?

V tělocvičně Paláce YMCA v Praze odehrála v roce 1933 česká reprezentace první mezinárodní zápas v basketbalu. Většina reprezentantů byli hráči YMCA.  (Více...)