Strategické plánování

sp1 sp2

 Organizace nemůže stát na místě. Aby se posunovala kupředu je třeba to dělat systematicky a řízeně. K tomu slouží Strategické plánování. Jak to probíhá v Ymce je popsáno ve Směrnici o strategickém plánování (viz www.dokumenty.ymca.cz). Je to velmi sofistikovaný proces, který zahrnuje jak úroveň jednotlivých kolektivních členů YMCA, tak YMCA v ČR jako celku. Celý proces řídí KOPR - Komise pro rozvoj, kterou jmenuje Ústřední výbor YMCA, ale je otevřená, kdykoliv je možno se do ní přidat, či jen externě spolupracovat na dílčích úkolech. Komise pracuje na návrhu Strategického plánu (na 5 let), který schvaluje Valné shromáždění YMCA v ČR. Komise jej dále rozpracovává do ročních Akčních plánů, které schvaluje Ústřední výbor. Stejné orgány pak schvalují i jejich plnění.

Díky pečlivé práci KOPRu se daří SP i AP plnit na nezvykle vysoká procenta. Při jejich tvorbě se využívají standardní nástroje - analýzy (SWOT, PEEST,...), využívají se výsledky hodnocení kvality (CAF, MiniCAF, HHP), sbírají se podněty z terénu od KČ YMCA, aby odrážel potřeby organizace a nevznikal od zeleného stolu. Pokud vás podobná práce zajímá, neváhejte se přidat.

Samozřejmě je možné některé procesy či nedostatky zlepšovat opatřeními na celkové (národní) úrovni, ale jiné konkrétní změny je možné vyřešit pouze na lokální úrovni, tudíž je nutné mít zpracované SP a AP i na úrovni každého kolektivního člena. Směrnice o strategickém plánování, vzory šablon a dokument Jak na strategické plánování v YMCA, vás tímto procesem provedou - najdete je na www.dokumenty.ymca.cz.

 

Víte že...?

Víte že...?

Mezi ymkaři byli tři nositelé Nobelovy ceny míru - Henry Dunant (jeden ze spoluzakladatelů Světové aliance YMCA), John R. Mott (prezident Světové aliance YMCA) a Martti Ahtisaari (bývalý finský prezident, vedl sportovní výukové středisko YMCA v Pákistánu).  (Více...)