Novinky

Pracovní volno pro vedoucí - novela

Pracovní volno pro vedoucí - novela

29.01.2024 , rubrika: Novinky

Někteří táboroví vedoucí využívají možnost náhrady mzdy za pracovní volno poskytnuté zaměstnavatelem. Od roku 2O24 platí drobná změna, týkající se výpočtu náhrady mzdy. 

Více zde: Pracovní volno pro vedoucí | Poradna České rady dětí a mládeže (crdm.cz)

 

Novela ruší povinnost potravinářského průkazu na táborech

22.06.2023 , rubrika: Novinky

Novela ruší povinnost potravinářského průkazu na táborech

Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech! Každé zrušení administrativních požadavků potěší, jsme si jisti, že kuchaři budou ke své práci přistupovat odpovědně i bez průkazu.

 

Změna v OZ – zavedení věkové hranice 13 let

17.03.2023 , rubrika: Novinky

 Změna v OZ – zavedení věkové hranice 13 let

Solidární odpovědnost nezletilého

Občanský zákoník vychází ze stanoviska, že nelze za škodu činit odpovědným toho, kdo buď pro nezletilost, nebo pro duševní poruchu není způsobilý k tomu, aby mohl posoudit následky svého jednání, nebo není schopen své jednání ovládat. Nově se ale pracuje s věkovou hranicí 13 let. Při posuzování odpovědnosti za škodu způsobenou nezletilci je tedy třeba vycházet z toho, že u nezletilých je rozhodné dovršení 13 let.

 

Ukrajinské děti na táborech a zdravotní způsobilost

06.05.2022 , rubrika: Novinky

Ukrajinské děti na táborech a zdravotní způsobilost

Na ukrajinské dítě se v tomto ohledu pohlíží jako na české a neexistuje žádná výjimka.

Každé dítě musí získat od lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti, tedy že je i očkované a to podle stejného schématu, které platí pro české děti.

 

Spolky a GDPR

14.03.2018 , rubrika: Novinky

Spolky a GDPR

Nařízení GDPR 679/2016 vstupuje v platnost 25. 5. 2018. YMCA v ČR je členem České rady dětí a mládeže (dále ČRDM), která sdružuje téměř 100 spolků. ČRDM se problematikou GDPR vzhledem k činnosti spolků zabývala. Zpracovala pro své členy informaci o tomto nařízení.

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let

09.03.2018 , rubrika: Novinky

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let

§ 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.: „Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 

 

Poskytování zdravotní péče z místa tábora

09.03.2018 , rubrika: Novinky

Poskytování zdravotní péče z místa tábora

Pořadatel tábora již není povinen zajistit péči praktického lékaře dostupného z místa konání tábora - § 11, odst. 1, písm. e) zákona č.258/2000 Sb. byl zrušen. Není tedy již třeba uzavírat písemnou dohodu s praktickým lékařem.

 

Prodloužení platnosti potvrzení vedoucích a změna pozice zdravotníka

22.04.2016 , rubrika: Novinky

Prodloužení platnosti potvrzení vedoucích a změna pozice zdravotníka

Na konci roku 2015 byly provedeny některé úpravy v Zákoně 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Organizace zotavovacích akcí se týkají dvě změny - jedna velice pozitivní – potvrzení vedoucích je nově platné 2 roky (§ 10)!

 

Doporučení k dezinfekci na táborech

19.06.2014 , rubrika: Novinky

Doporučení k dezinfekci na táborech

Vzhledem k tomu, že na trhu jsou dostupné jiné a nové prostředky k dezinfekci, přínášíme podrobnější informace.

 

Doporučení dle NOZ

19.06.2014 , rubrika: Novinky

Doporučení dle NOZ

Vzhledem k platnosti nového Občanského zákonníku doporučujeme některé úpravy ve stávajících formulářích a materiálech používaných na táborech.

 

Nalezeno článků: 10, zobrazeno: 1-10
[1]