Ten Sing

tensing

Ten Sing je mezinárodní program pro práci s mládeží, jehož cílem je poskytnout mladým lidem prostor pro sebevyjádření prostřednictvím své kultury a pomocí kreativních uměleckých forem. 

Název Ten Sing je odvozen z anglického Teenager´s singing = zpívání náctiletých, ovšem součástí této aktivity není jen zpěv, ale i hra na hudební nástroje, tanec a divadlo. Ten Sing je amatérská hudebně-sociální záliba - samozřejmě, že každý chce být co nejlepší, ale nejdůležitější je příjemně a užitečně strávený čas, při kterém mají zájemci možnost dostat se k tomu, co by si třeba jinde nezkusili (sólový zpěv na mikrofon, hra na bicí, elektrickou kytaru apod.).

Základní ideje této aktivity se dají vyjádřit pomocí tří „K":

    • KULTURA: kultura mladých, jejich problémy a otázky jsou brány vážně. Vedoucí se snaží vyjít vstříc současné kultuře mladých lidí (v praxi jsou vedoucími sami teenageři).

    • KREATIVITA (tvořivost): Člověk byl stvořen k tomu, aby dále tvořil smysluplné věci. V TenSingu je možno toto lidské obdarování svobodně rozvinout, vše je koncipováno tak, aby byli náctiletí co nejméně pasivní, a co možná největší část programu si vymysleli a připravili sami.

    • KRISTUS: TenSing je otevřený všem - jak pro věřícím tak nevěřícím. Je místem, kde se mladý člověk seznámí s křesťanstvím zblízka, v praxi a na breitling replica příkladu „živých" křesťanů, aniž by jejich přesvědčení musel přijmout. Je místem pro diskusi a společná zamyšlení nad životem.

Mladí lidé sami nejlépe vědí, o čem přemýšlí, sní, jak věci cítí a co potřebují. Proto je TenSing veden mladými lidmi, kteří jsou odpovědni za chod programu, a v blízkosti mají dospělého člověka, který přijímá roli rádce a pomocníka v případě, že o to mladí sami požádají.

Ten Sing vznikl v roce 1967 v Norsku jako výsledek hledání nových cest k mladým lidem. V osmdesátých letech, okolo roku 1985, se začíná Ten Sing pomalu šířit i do ostatních evropských zemí. V současnosti je jen v Norsku okolo 200 tensingových skupin a v ostatních zemích ještě minimálně jedenkrát tolik. Další prudký rozmach zaznamenal TS v Evropě po pádu železné opony v roce 1989.

Historie českého Ten Singu začala po listopadu 1989 za vydatné pomoci Ten Singu Norsko. První skupiny v roce 1992 vznikly v Praze a Krnově. V současnosti funguje v České republice devět tensingových skupin (2x Praha, Brno, Hradec Králové, Jaroměř, Krnov, Vrchlabí, Mělník, Ostrava-Poruba). Společně se vídají na celorepublikových festivalech, táborech a seminářích.


Více na www.tensing.cz.

Víte že...?

Víte že...?

V tělocvičně Paláce YMCA v Praze odehrála v roce 1933 česká reprezentace první mezinárodní zápas v basketbalu. Většina reprezentantů byli hráči YMCA.  (Více...)