Prostor pro každého

Datum: 27 července až 3. srpna 2024

Místo: Masarykův Tábor YMCA, Soběšín, 285 06, Sázava

 

Cena zahrnuje ubytování v chatkách, celodenní stravu a pití, nepřetržitý dozor, zdravotní zabezpečení včetně zdravotního materiálu a léků poskytnutých našimi zdravotníky, drobné ceny v soutěžích, plnohodnotný program tábora, úrazové pojištění a táborové tričko. Další informace zde.

Vegetariánská či bezlepková strava není překážkou, táborová kuchyně je pro tyto potřeby zařízená.

Letošní téma je ve stádiu tvorby a bude zveřejněno v pravý čas... děti se mohou těšit na další krásné dobrodružství v posázavské přírodě. Tábor YMCA – Prostor pro Tebe je profilovou aktivitou organizace YMCA v České republice. Je určen pro děti ve věku 7 až 14 let. Tábor je otevřen široké veřejnosti, děti tedy nemusí být členy YMCA. 

YMCA v České republice se rozhodla navázat na historickou tradici pořádání kvalitních letních táborů pro děti a mládež v Masarykově táboře YMCA na Sázavě u Soběšína, která sahá až do 20. let minulého století. Jednotliví kolektivní členové YMCA pravidelně pořádají více než 50 letních táborů.

kamarádi táborák

V nezapomenutelných osmi dnech účastníci zažijí to nejlepší, co naše organizace nabízí – spoustu her, zálesácké aktivity, hudbu, tanec, divadlo, sport, výtvarné a další workshopy, ale hlavně společné zážitky a nová přátelství v bezpečném prostředí, kde se nikdo nemusí obávat být sám sebou. To vše s osobním replica uhren přístupem vedoucích k účastníkům v tábořišti, které je výjimečné svou atmosférou a historií. Po celou dobu Tábora YMCA bude kladen důraz na učení se vzájemné pomoci, sebereflexi, spolupráci, kamarádství, za souběžného rozvoje tří složek lidské osobnosti – ducha, duše a těla. 

YMCA v České republice je držitelem titulu "NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží" pro roky 2024 až 2026 a proto dokážeme garantovat, že všichni vedoucí jsou zkušení pracovníci s dětmi a mládeží, kteří pravidelně působí na různých letních táborech nebo se věnují celoroční činnosti ve svých klubech, oddílech a skupinách. 

projížďka na lodích soutěživé hry

Cíle Tábora YMCA - Prostor pro Tebe

    • Tábor YMCA vede děti k toleranci, k poznávání a přijímání druhých a k zájmu dělat něco potřebného.
    • Program na táboře učí děti rozeznávat své schopnosti, své slabé a silné stránky, rozvíjet je a pracovat s nimi.
    • Chceme děti podněcovat k všestranným aktivitám, podporovat jejich cílevědomost a úsilí a rozvíjet empatii.
    • Děti se budou účastnit pestrého programu různého zaměření (výtvarného, hudebního, sportovního), spolupracovat v týmu, hrát hry a soutěžit.

 

Denní program tábora:

07,30 budíček

07,40 ranní protažení na čerstvém vzduchu

08,00 ranní hygiena                                 

08,15 snídaně

09,00 společné zamyšlení, dopolední program*

10,00 svačina

10,15 dopolední program*

* Táborová hra, společné soutěže nebo volitelný program (zpěv, tanec, divadlo, deskové hry, výtvarná činnost, poznávání přírody, zálesácké aktivity, plavba pramicemi a další)

12,30 oběd

13,00 lenošení (spánek, četba, psaní deníku, dopisů)

14,30 odpolední program*

16,30 svačina

16,45 odpolední program*

* Táborová hra, společné soutěže nebo volitelný program (zpěv, tanec, divadlo, deskové hry, výtvarná činnost, poznávání přírody, zálesácké aktivity, plavba pramicemi a další)

18,30 večeře

19,00 večerní nástup, zhodnocení dne

19,30 večerní program (táborák, beseda, zábavný program, aj.)

21,00 večerní zamyšlení, zhodnocení dne

21,30 mytí, příprava ke spánku, večerka I (mladší děti)

22,00 večerka II (starší děti) 

____________________________________________________

Tábor není dotován z žádného veřejného zdroje!

 

Víte že...?

Víte že...?

První tábor uspořádal v r. 1907 Robert Baden-Powell, spolupracovník YMCA Birkenhead v Británii na ostrově Browsea. Následně byla v lednu 1908 založena v Ymce Birkenhead první skautská skupina na světě. (Cedulka na budově YMCA Birkenhead.)  (Více...)