Ostatní aktivity

 

 

Dny pro rodinu

 

Projekt vznikl v roce 2003 jako "Dny pro rodinu". Zahrnuje kurzy pro manžele a rodiče s cílem upevnit pozitivní vlastnosti v rodině a manželství, posilovat rodičovské kompetence a podporovat angažované otcovství. Součástí je doprovodný program pro děti. Část programu "Dnů rodin" je zvlášť pro děti a zvlášť pro rodiče, část programu probíhá společně.

 

Dny pro rodinu probíhají jednou měsíčně v sobotu nebo v neděli v prostorách MC nebo na faře v Poděbradech. Kurzy probíhají podle schematu: v určený čas se rodiny sejdou a dopoledne probíhá společný program pro děti i rodiče. Program je uzpůsobený tak, aby posiloval spolupráci mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi různého věku a pohlaví. Pak následuje oběd. Oběd uvaří předem některá z účastnic a na místo se dopravuje ve várnicích. Odpoledne mají rodiče program zvlášť. Nejprve je na programu přednáška o problematice manželství, rodiny, rodičovských kompetencí, otcovství, posílení osobnosti, komunikace apod., kterou přednáší pozvaný odborník. Přednáška volně navazuje na dopolední program. Každé setkání je zaměřeno na určitou problematiku. Potom následuje diskuse, dotazy účastníků k dané problematice, nácvik řešení krizových situací, psychohry apod. Děti mají odpoledne zajištěno hlídání s vlastním programem. Večer je program většinou již volnější např. táborák, hra pro větší děti.

 

Bližší informace najdete těsně před konáním Dnů na mail adrese rodinec@seznam.cz, heslo rodina

 

 

 

 

Volejbal – mládež

 

Setkává se zde mládež našich rodin, hrají amatérský a užitečný volejbal. Cílem je posílit svaly a přátelství.

 

 

Volejbal – manželské páry

 

Také se jedná o amatérskou hru ve volejbale. Cílem je najít si čas pro sebe (manželé) a pro kolektiv zároveň, navázat dobré a přátelské vztahy.

 

 

Cvičení pro ženy

 

Je určeno všem ženám, které chtějí udělat něco pro svou kondici. Je zaměřeno na procvičení a posílení celého těla a doplněno  cvičením na balonech. Cvičí se v tělocvičně YMCA 2x týdně v dopoledních hodinách a je vedeno kvalifikovanou vedoucí.

 

V tělocvičně YMCA, vždy v úterý 11.00 – 12.00, úterý 12.00 - 13.00 seniorky a ve čtvrtek 11.00 – 12.00 trénují ženy již několik let.

 

Cvičení je určeno ženám různého věku. Proč dopoledne? Dopolední cvičení vhodně doplňuje širokou nabídku nejrůznějších sportovních aktivit v YMCA. Co toto cvičení je?

 

BODY FIT – ZDENKA

  • cvičení pro ženy je zaměřeno na všestrannou tělesnou kondici
  • cvičení zahrnuje prvky kalanetiky, strečinku, klasického tance, posilovací a švihové cviky, rehabilitační cviky, cvičení s balonem
  • cíl cvičení: dobrá kondice, dobrá nálada, pěkné držení těla, fixace cvičebních návyků, základ pro náročnější cvičení

BODY FIT je určen všem, kdo chtějí začít cvičit a neví, jak na to.

BODY FIT je odrazovým můstkem pro další specifická cvičení, nebo stálou příjemnou relaxací.

 

Cvičení vede a těší se na Vás Mgr. Zdenka Pavlasová

Šatník a potravinová banka

 

Organizujeme ve spolupráci s Nadějí. Je určeNa pro početné rodiny s nižšími finančními zdroji.

Půjčovna vodáckých potřeb

 

Po dohodě lze vypůjčit vybavení k vodě k letním rekreacím.

1x do roka koncert Živé rodiny

 

Letos proběhl třetí ročník koncertu Živé rodiny pro Živou rodinu. Hráli, a zpívali členové ŽR. Akce byla určeNa všem a rádi přivítáme další nové nabídky k účasti. Koncert se konal v malém iwc replica komorním sále Zdenky Podhajské, měl velkou účast i odezvu. Budeme v této nové aktivitě pokračovat.

10x do roka vydáváme Zpravodaj

 

V našem Zpravodaji získáte informace o průběžném dění v Živé rodině, o jednotlivých aktivitách, najdete zde úvahy, poučení i pobavení. Podmínkou doručování Zpravodaje je placení členského příspěvku (1x za rok).

Půjčovna knih

 

Postupně získáváme knihy o výchově, a také o možnostech jak trávit volný čas s dětmi a mládeží v přírodě, na táborech a v klubovnách. Máme knihy i o různých dovednostech s návody. KnihovNa je k disposici vedoucím jednotlivých aktivit i členům Živé rodiny.

 

Je třeba vyzvednout, že jednotlivé aktivity vznikly díky mnoha dobrovolníkům, kteří se své činnosti věnují ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu, za což náleží všem velké uznání.

 

 

 

Veletrh foto

AKCE
Po Út St Čt So Ne

AKTUALITY

Nejsou žádné aktuality

 

 
Ymca
Akademická YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA Braník, , Praha
YMCA Brno, Kounicova 3, Brno
YMCA DAP, , YMCA DAP
YMCA Děčín, , Děčín
YMCA Familia, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA Hradec Králové, Šafaříkova 666, Hradec Králové
YMCA Husinec, , Husinec
YMCA Jindřichův Hradec, , Jindřichův Hradec
YMCA Klatovy, ,
YMCA Letohrad, ,
YMCA Liberec, , Liberec
YMCA Neveklov, , Neveklov
YMCA Olomouc, Šafaříkova 7, Olomouc
YMCA Orlová, Palackého 787, Orlová
YMCA Ostrava - Poruba, Rošického 106, Ostrava
YMCA Pelhřimov, Růžová 82, Pelhřimov
YMCA Plzeň, ,
YMCA Podivín, ,
YMCA Praha, Na Poříčí 12, Praha
YMCA Setkání, ,
YMCA Sever, ,
YMCA SKAUT, ,
YMCA Strmilov, ,
YMCA Třebechovice, ,
YMCA v ČR - ústředí, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA v Ústí nad Labem, Hradiště 4, Ústí nad Labem
YMCA Živá rodina, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA Znojmo, ,