Historie YMCA

YMCA (Young Men's Christian Association) vznikla v roce 1844, aby pomohla mladým lidem "ztraceným" v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie. Jejím zakladatelem byl pouze 23 letý obchodní příručí George Williams, který chtěl mladíkům, přicházejícím do města za prací, nabídnout společné studium Bible, diskuze, rozhovory a smysluplnné trávení volného času.

George WilliamsGeorge Williams

V roce 1894 již YMCA měla přes 500.000 členů ve 34 zemích. V témže roce byl Williams královnou Viktorií povýšen do rytířského stavu a městská rada Londýna jej jmenovala čestným občanem města za jeho životní dílo. Od té doby se rozšířila po celém světě. Celý příběh George Williamse najdete popsaný ZDE, za shlédnutí stojí i videa Zrození myšlenky

 

Dnes je YMCA nejstarší, a se svými 60 miliony členy ve 120 zemích, největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě. V každém regionu má trochu jiné zaměření - od sportovního přes rozvojovou či charitativní pomoc k charakteru volnočasové organizace, jak ji známe u nás. Jejím společným cílem je posilovat a inspirovat mladé lidi, aby byli aktivními hybateli změn ve svých komunitách a vytvářeli spravedlivý, udržitelný a smysluplný svět. Více o světovém hnutí YMCA najdete na webu World YMCA.

 

 

YMCA v našich zemích 

Historie YMCA u nás začínala YMCA natřikrát. Již za Rakouska Uherska organizoval student A. Adlof "Křesťanský spolek mladíků", existovala i tzv. "Křesťanská sdružení mládeže", veškerou činnost ovšem přerušila 1. světová válka. Mezinárodní YMCA působila v legiích na všech válečných frontách. Zřizovala pro vojáky útulky, kde mohli trávit volný čas, dát si teplý čaj, půjčit knihu nebo napsat dopis domů. Spolu s legionáři se pak dostala do Československa, kde dále pracovala s vojáky.

V legiích poznal činnost YMCA i T. G. Masaryk. V roce 1919 pak vyslal svou dceru Alici na světové ústředí do Ženevy s žádostí, aby u nás YMCA začala pracovat. Následně do Československa přijelo 62 amerických sekretářů, kteří začali pracovat se studenty a organizovat sociální pomoc. Samostatná československá YMCA vznikla s vydatnou pomocí z USA a za přispění elit národa (Ing. V. Havla, E. Rádla, F. Drtiny, ad.) v roce 1921. Její historie kopíruje dějiny české demokracie. Za nacismu a komunismu byla zakázána, její majetky zabaveny a činnost obnovila až v roce 1990. Česká YMCA byla ustavena v roce 1992 vzhledem k blížícímu se dělení Československé federativní republiky.

Zajímá Vás více o historii YMCA? Přečtěte si ještě něco o ymkařských osobnostech!

historie-osa 

Infografika Stručná historie

Dějiny čs. YMCA v časové ose

 

 100let-ymca

100 let YMCA v Československu

plakát výtvarnice Lucie Seifertové

 

Video o historii YMCA 

Starší, cca tříminutové video, (1,08 GB).

Titulky české a anglické

 

 

Podpis zakládající listiny YMCA v Československu 1919 :-)

Víte, že...?

Víte, že...?

Dobrovolníci YMCA věnovali za rok 2021 práci s dětmi a mládeží přes 141.000 hodin svého času, což představuje hodnotu více než 29.739.000 korun.  (Více...)