Letáčky, brožurky a další materiály

Zajímavosti o YMCA a ymkařských osobnostech

 

Video

video

Spot YMCA - cesta k hodnotám

Stáhněte si 52 vteřinovou verzi VIDEO o YMCA (77 MB).

Verze 16 sec VIDEO (25 MB) a verze 5 sec VIDEO (9 MB).

video

Stáhněte si starší cca tříminutové VIDEO o YMCA (1,08 GB). 

Titulky české a anglické.

 

 

Brožurky a letáčky

leták Hodnoty YMCA (A5) letáček pro rodiče (A6) brožurka o YMCA (čtverec)

 

Plakáty o YMCA

Nový plakát o YMCA (3x A1)

Plakát 100 let YMCA v Československu 

(autor Lucie Seifertová)

  

 

Plakáty YMCA Cesta k hodnotám ve dvou variantách:

S texty o hodnotách YMCA (kliknutím stáhnete pdf + jpg):

cesta 

Bez textu (kliknutím stáhnete pdf + jpg):

cesta2

 

Výstava YMCA: Na čem záleží 

(9x o hodnotách Ymky)