Nejdek

klatovy

Motto: 

"Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí."

Centrem zájmu práce YMCA Nejdek zůstává různě se proměňující skupina dětí i odrůstajících, kterým se snažíme připravit alespoň nějaké hezké zážitky a příležitost seznámit se s křesťanskými pohledy na život.

Aktivity:

    • aklivity členů v Merklíně a Přešticích
    • letní stanové tábory
    • jarní a podzimní víkendové pobyty pro děti z klubů a táborů
    • jednorázové akce pro děti 

klatovy1  

         

 

Kontakt:

Petra Harmáčková

Husova 525, 362 21 Nejdek

 

tel.: +420 724 310 025

E-mail: nejdek@ymca.cz

 

 Sídlo:

YMCA Nejdek

Husova 525, 362 21 Nejdek

 

 

Výbor:

Petra Harmáčková (Zvolánková) - předseda

Ladislav Zvolánek - místopředseda
Michal Harmáček - hospodář

Víte že...?

Víte že...?

Tradici vánočních stromů na náměstích u nás zavedla YMCA? Poprvé byl vánoční strom postaven Ymkou v Olomouci v r. 1921. Šlo o formu sociální pomoci nemajetným občanům. Ti bohatší pod něj nosili dárky a YMCA pak zajišťovala jejich distribuci potřebným.  (Více...)