Pařížská báze

 YMCA má jasně definované poslání, kterým je z roku 1855 tzv. Pařížská báze: 

„Posláním křesťanských sdružení mladých mužů je sdružovat mladé muže, kteří považují Ježíše Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho učedníky a usilují o šíření jeho království mezi mladými lidmi. Jakékoli rozdíly v názorech na jiné věci, jakkoli důležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi členy Světové aliance."

 Pařížská báze je závazná pro všechny oblasti práce YMCA.

  pařížská báze 1855

Víte že...?

Víte že...?

YMCA vznikla v roce 1844 v Londýně? (Více...)